TOP


 Dr. Hamza Mujagić
The Prophile of a Bosnian Scientist - Profil bosanskog naučnika

BIOGRAPHY - BIOGRAFIJA

LIČNI PODACI:

Prezime i ime: Mujagić Hamza

Datum rođenja i mjesto: 15.08.1943., Tešanj.

Bračno stanje:
Oženjen, supruga: Gjulbehara Zlata,

dvoje djece (kćerka
Semina i sin Tarik Sabit).

Nacionalnost:
Bošnjak.

Državljanstvo: Republika Bosna i Hercegovina.

Adresa u Bosni:
Brčanskog odreda 2, 75000 Tuzla.

Telefon:
035/226-383, Fax: 035/320-600.

Harman 32, 74260 Tešanj, Telefon: 032/651-315.

Adresa u SAD:
10 Emerson Place, # 11-F, Boston MA 02114, USA.

Telefon:
617/724-8973, Fax: 617/724-3166


E-mail: hmujagic@yahoo.com,
E-mail: hmujagic@partners.org
E-mail: hmujagic@bics.bwh.harvard.edu


Biografija

- Hamza Mujagić je rođen l943. godine u Tešnju. Osmogodišnje i gimnazijsko školovanje je završio u Bosni l963 godine. Medicinski fakultet je završio u Zagrebu l968. godine. Liječnički staž je obavio u Kliničkoj bolnici Sestara milosrdnica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 1969/1970 godine. Postdiplomski studij iz eksperimentalne biologije je upisao l969. godine u Centru za postdiplomske studije Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirao je l972 godine u istom centru u Zagrebu na temu: «Plućne metastaze fibrosarkoma kao test za proučavanje imunologije tumora».

- Stručni državni ispit je položio pred Komisijom Ministarstva zdravstva Hrvatske l97l. godine u Zagrebu.

- Doktorsku disertaciju pod naslovom «Imunološka reaktivnost u bolesnika sa karcinomom rektuma» uradio je na Univerzitetu u Essenu, Njemačka i na Medicinskom fakultetu i Institutu za tumore Sveučilišta u Zagrebu. Disertaciju je odbranio 1976. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

- Specijalizaciju iz interne medicine završio je na Klinici za unutarnje bolesti Univerzitetsko-medicinskog centra, Sarajevo, l980. godine. Iste je godine položio specijalistički ispit pred Komisijom ministarstva zdravlja BiH u Sarajevu.Školovanje u inozemstvu:

Dr. Hamza Mujagić- 1973-1974 Njemački klinički Centar za Tumore, Univerzitet u Essenu, Njemačka (Onkološka hirurgija).

- 1974-1975 Švicarski Nacionalni institut za istraživanje raka, Univerzitet u Lozani (izabranik UICC-Međunarodna agencija za borbu protiv raka, Ženeva) (Tumorska imunologija).

- 1974-1975 Gost «Cancer Expert», Rumunski Nacionalni Institut za rak, Bukurešt (Radiobiologija).

- 1975-1976 Institut za Eksperimentalnu i kliničku onkologiju Sovjetske Akademije, Moskva (član Ekspertne grupe Svjetske Zdravstvene Organizacije za maligni melanom).

- 1975-1977 Njemački Klinički centar za tumore, Univerzitet u Essenu, Njemačka (Protutumorska kemoterapija i tumorska imunologija)

- 1979-1980 Nacionalni institut za rak, Nacionalni institut za zdravlje USA, Laboratorij za imunodijagnostiku, Bethesda (Washington) (Imunodijagnostičke metode).

- 1980-1985 Subspecijalizacija i istraživački rad iz kliničke farmakologije raka i kemoterapije, Odjel za liječenje od raka, Nacionalni Institut za rak, Nacionalni Institut za zdravlje, USA, Bethesda (Washington).

- 1982 Položen nostrifikacijski medicinski USA ispit-ECFMG (Education Council For Foreign Medical Graduates), Philadelphia, Pennsylvania, USA.

- 1984 Položen klinički medicinski USA ispit-FMGEMS (Foreign Medical Graduates Examination in the Medical Sciences), Philadelphia, Pennsilvania, USA.

- 1984-1985 Subspecijalizant iz kliničke onkologije,The Memorial Sloan-Kettering Centar za rak i slične bolesti, New York, USA.

- 1984-l985 Konsultant i ekspert za rezistentnost na antitumorske citostatike, Odjel za liječenje od raka, Nacionalni institut za rak, Nacionalni institut za zdravlje, USA, Bethesda (Washington).

- 1999 Gost profesor, Odjel za hematologiju i onkologiju, Univerzitetska klinika Marburg, Njemačka.

- 2000-2001 Research Fellow in Medicine, Harvard University Medical School, Massachusetts General Hospital, Centar za rak, Boston, Massachusetts, USA.

- 2003-2004 Research Fellow in Medicine, Massachusetts General Hospital, Harvard University Medical School, Boston, Massachusetts, USA.

- 2005 Visiiting Professor of Medicine Harvard University Medical School, Ribakoff Fellow in Genitourinary Oncology, Massachusetts General Hospital Cancer Center and Clinical Research Fellow, Department of Medicine, Massachusetts General Hospital and Harvard Medical School, Boston, USA.

- 2006 Visiting Scholar, Division of Hematology/Oncology, Massachusetts General Hospital and Harvard University, Boston, USA. Institutional Review Board (IRB) Member for the Harvard University Cancer Center.Hronologija zaposlenja

- 1968-1969 Ljekarski staž, Sveučilišna klinika Sestara milosrdnica, Sveučilište Zagreb.

- 1969-1970 Ljekar na odsluženju vojnog roka.

- 1970-1971 Znanstveni asistent postdiplomac, Institut «Ruđer Bošković», Odjel tumorske Imunologije, Sveučilište u Zagrebu.

- 1971-1975 Klinički naučni asistent, rukovodilac grupe za Kliničku tumorsku imunologiju, Središnji institut za tumore i slične bolesti, Zagreb.

- 1975-1977 Znanstveni suradnik, rukovodilac tumorske imunologije, Središnji institut za tumore i slične bolesti, Zagreb.

- 1971-1977 Klinički suradnik Odjel za internističku onkologiju, Središnji institut za tumore i slične bolesti, Zagreb.

- 1977-1978 Rukovodilac Odsjeka za kemoterapiju i imunoterapiju, Institut za radiologiju i onkologiju, Univerzitetski-medicinski centar, Sarajevo.

- 1977-1979 Pomoćnik rukovodioca Postdiplomskog studija iz kliničke onkologije i profesor na postdiplomskom studiju, Medicinski fakultet Univeriteta u Sarajevu.

- 1978-1980 Rukovodilac Odjela za onkologiju, Institut za radiologiju i onkologiju, konsultant iz onkologije, Univerzitetski- klinički centar, Sarajevo.

- 1980-1985 Gost naučnik, Program iz kliničke onkologije, Odjel za liječenje od raka, Nacionalni Institut za rak USA, Bethesda (Washington).

- 1984-1985 Ljekar onkolog, Memorijal Sloan-Kettering bolnica za rak i slične bolesti, New York, USA. Konsultant ekspert za rezistentnost na citostatike, Odjel za liječenje od raka, Nacionalni Institut za rak,USA (Bethesda-Washington).

- 1985-1986 Rukovodilac Savjetovališta za maligni melanom i maligne tumore kože na Klinici za plastičnu hirurgiju, Univerzitetski-medicinski centar, Sarajevo.

- 1986-1991 Rukovodilac onkologije, Klinički univerzitetski centar, Banjaluka.

- 1987-1990 Docent patološke fiziologije, rukovodilac Katedre i Instituta za patološku fiziologiju, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjaluci.

- 1987-1991 Konsultant za maligni melanom i maligne tumore kože, Univerzitetski-medicinski centar, Sarajevo.

- 1990-1994 Vanredni profesor interne medicine i onkologije, Medicinski fakultet, Univerziteta u Banjaluci. Rukovodilac Onkologije, Univerzitetski-klinički centar, Banjaluka.

- 1994-1995 Vanredni profesor patološke fiziologije, profesor molekularne onkologije na Postdiplomskom studiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

- 1995 Redovni profesor patološke fiziologije, odgovorni nastavnik kliničke onkologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Profesor evolucijske i molekularne onkologije na Postdiplomskom studiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

- 1996-1999 Savjetnik Ministarstva zdravlja Tuzlanskog kantona za Onkologiju.

- 2000- Research Fellow in Medicine, Visiting professor and Visiting Scholar, Massachusetts General Hospital, Harvard University Medical School, Boston, USA.

- 2002-2004 Rukovodilac postdiplomskog studija na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.Članstva u naučnim i stručnim udruženjima

- Osnivač i predsjednik Ljekarske komore Tuzlanskog kantona

- Član Hrvatskog imunološkog društva

- Active senior Member of American Society of Clinical Oncology (ASCO), USA

- Član World Oncology Network (WON), USA

- Bivši član European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC)

- Bivši član EACR (European Association for Cancer Research)

- Bivši član United States Cell kinetics Society ( USCKS), USA

- Bivši član American Association for Cancer Research (AACR),USAMeđunarodne diplome i certifikati

- Design and Conduct of Clinical trials, Massachusetts General Hospital and Harvard University, Boston MA, Clinical Research Program-Certificate.

- Problem-based Biostatistics for Physiologic Investigators, Clinical Research Program, Massachusetts General Hospital and Harvard University, Boston MA-Certificate.

- Massachusetts General Hospital, Harvard University Medical School, Department of Urology, Fellowship in Genitourinary Oncology-Diploma.

- Protection of Human Research Subjects, University of Miami-Certificate.

- Dana-Farber Cancer Institute/Harvard University Cancer Center, Tumor Measurements-Certificate.

- Njujorška akademija znanosti

- Educational Commission for Foreign Medical Graduates (ECFMG)

- Foreign Medical Graduates Examination in the Medical Sciences (FMGEMS)

- Nacionalni institut za rak, Nacionalni institut za zdravlje, USA

- Odjel za liječenje od raka, Nacionalni institut za rak, USA

- Američko udruženje za kliničku onkologiju

- Svjetska zdravstvena organizacija (WHO), Ženeva, Švicarska

- Medjunarodna Unija za borbu protiv raka (UICC), Ženeva, Švicarska

- Rumunjski Nacionalni institut za rak, Bukurešt, RumunjskaNastavničko iskustvo u bivšoj Jugoslaviji

- Institut “Ruđer Bošković ”, Zagreb.

- Središnji Institut za tumore i slične bolesti, Zagreb.

- Zbor Liječnika Hrvatske, Zagreb.

- Društvo Ljekara Bosne i Hercegovine, Sarajevo.

- Liga za borbu protiv raka Bosne i Hercegovine, Sarajevo.

- Univerzitetski Medicinski Centar, Sarajevo.

- Institut za Onkologiju Sremska Kamenica, Novi Sad.

- Medicinski fakultet Univerziteta u Banjaluci.

- Univerzitet u Tuzli.Nastavničko iskustvo u inozemstvu

- Univaersitaet Essen Gesamthochschule, Essen, Njemačka.

- National Cancer Institute, National Institutes of Health, Bethesda, USA.

- Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New York, USA.

- Massachusetts General Hospital and Harvard University, Boston, USA.Voditeljstvo istraživačkih projekata

1. »Nespecifična aktivna imunoterapija sa Corynebacterium parvum.» Institut «Ruđer Bošković», Zagreb, 1970.

2. «Specifična aktivna imunoterapija u bolesnica sa ovarijalnim karcinomom.» Institut «Ruđer Bošković» i Sveučilišna klinička bolnica ² Merkur ², Zagreb, 1971-1973.

3. «Imunoterapija BCG i kemoterapija malignog melanoma.» «Središnji institut za tumore i slične bolesti», Zagreb, 1973-1975.

4. «Imunološki status u bolesnika sa rektalnim karcinomom.» «Središnji institut za tumore i slične bolesti», Zagreb, 1972-1975.

5. «Kontrolirani klinički protokoli u liječenju bolesnika od plućnog karcinoma.» Ministarstvo Zdravstva BiH, Sarajevo, 1977.

6. «Istraživanje imunologije malignih tumora i imunokemoterapijskih postupaka na modelu metilkolantrenskog fibrosarkoma u miševa BaLb/c.» Fond za Nauku Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 1977-1979.

7. «Rana detekcija raka pluća.» Ministarstvo Zdravstva BiH, Sarajevo, 1977-1978.

8. «Učinak Vinkristina i Vinka Alkaloida na stanice sarkoma 180 in vitro.» «National Cancer Institute, National Institutes of Health», Bethesda, USA, 1980-1982.

9. «Učinak protutumorskih lijekova na stanični skelet MCF7 stanica raka dojke in vitro.»

«National Cancer Institute, National Institutes of Health», Bethesda, USA, 1981-1982.

10. «Brza detekcija fenotipskih promjena na stanicama malignih limfoma.» «National Cancer Institute, National Institute of Health», Bethesda, USA, 1983-1984.

11. «Imunofluorescentni test za detekciju rezistentnosti/osjetljivosti tumorskih stanica na citostatike.» «National Cancer Institute, National Institutes of Health», Bethesda, USA, 1983-1985.

12. «Faza I/II kontroliranog kliničkog liječenja u bolesnika sa malignim melanomom upotrebom DETOX vakcine.» «Memorijalni Sloan-Kattering Centar za rak», New York, USA, 1984-1985.

13. »Faza I/II kontroliranog kliničkog liječenja sa rekombiniranim Interferonom B u bolesnika sa renalnim karcinomom.» «Memorijalni Sloan-Kettering Centar za rak», New York, USA, 1984-1985.

14. The dose density distribution analysis of chemotherapy in elderly patients with solid malignancies. Massachusetts General Hospital, Harvard University Medical School, Boston, USA, 2003-2005.

15. The development of breast cancer in situ. Massachusetts General Hospital, Harvard University Medical School, Boston, USA, 2005.Saradnja u istraživačkim projektima

- Usko sarađivao na sedam istraživačkih projekata koje su vodili drugi istraživači.Nastavno-pedagoški rad

- Nastavno-pedagoška aktivnost obuhvata dva dijela: u bivšoj Jugoslaviji i u inozemstvu.Nastavno-pedagoška aktivnost u bivšoj Jugoslaviji

Hamza Mujagic je držao mnoga predavanja kako studentima na dodiplomskoj, tako isto i onima na postdiplomskoj nastavi, te predavanja u okviru Hrvatskog liječničkog zbora i ostalih liječničkih podružnica u bivšoj Jugoslaviji. Navedena su samo mjesta gdje je predavao: Institut Ruđer Bošković, Zagreb; Središnji Institut za tumore i slične bolesti, Zagreb; Zbor liječnika Hrvatske, Zagreb; Društvo ljekara BiH, Sarajevo; Savez društava BiH za borbu protiv raka, Sarajevo; Univerzitetski Medicinski Centar, Sarajevo; Postdiplomski studij iz kliničke i eksperimentalne onkologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i Medicinski fakultet i Univerzitetski Klinički Centar, Banjaluka; Institut za onkologiju, Sremska Kamenica, Opća bolnica Tešanj, Opća bolnica Gračanica, itd.Nastavno-pedagoška aktivnost u inozemstvu

Navedene su samo ustanove u kojima su držana predavanja kako za studente, tako i za postdiplomce i liječnike: Univerzitetska klinika u Essenu, Njemačka; Švicarski Nacionalni institut za tumore, Lozana; Rumunjski Nacionalni institut za tumore, Bukurešt; Nacionalni institut za rak USA, Bethesda, Memorial Sloan-Kettering Cancer, New York, USA i Massachusetts General Hospital and Harvard University, Boston, USA.


Sadašnja nastavno-pedagoška aktivnost

Predavao Internu medicinu i Patološku fiziologiju na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci. Izvođenje nastave iz Patološke fiziologije na Medicinskom faklultetu Univerziteta u Tuzli. Također je osnovao i uredio Katedru za onkologiju na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli čiji je predavač od osnutka. Jednu školsku godinu je predavao patološku fiziologiju na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Pored predavanja na dodiplomskom studiju, voditelj je i profesor na postdiplomskom studiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, gdje predaje evolucijsku i molekularnu onkologiju. S obzirom da je suradnik Massaachusetts General Hospital, Harvard University Medical School, kvalitet svojih predavanja uvijek uspoređuje sa predavanjima na ovom Univerzitetu. Ovo se posebno odnosi na njegovu specijalnost-onkologiju. O njegovom dugogodišnjem pedagoškom radu i iskustvu, možda, najbolje govore rezultati službene ankete studenata Medicinskog fakulteta u 2002/2003. šk. godini u kojoj je ocijenjen odličnom ocjenom. U Massachusetts General Hospital na Harvard Univerzitetu sudjeluje u izobrazbi mlađih kolega iz područja protutumorskih lijekova, ekspertize toksičnosti protutumorskih lijekova i njihove interakcije sa ostalim lijekovima.


Mentorstva

Pet magistarskih radova i dvije doktorske radnje.


Publikacije

Ukupan broj publikacija: 95.

1. Papers in International peer-reviewed Journals: 29.

2. Papers published in International Congress Reports: 21.

3. Papers in domestic Journals: 17.

4. Papers published in domestic Congress Reports: 17.

5. International books: 1.

6. Chapters in international USA books:5

7. Domestic books: 3.

8. Monographs: 2.Citiranost u medjunarodnoj literaturi.

Stotinu i dvadeset (120) citiranja ukupno zaključno sa Decembrom 2005.
Izvor citiranja: Institute for Scientific Information (ISI), Philadelphia, Pennsylvania-Science citation Index i citati nadjeni na internetu.

Referent: Joan Hill, Harvard Medical School, Boston Massachusetts, telefon:001 617 724 3200. Radovi su citirani u najpoznatijim svjetskim časopisima kao na primjer: Cancer, Journal of the National Cancer Institute, Cancer Research, Brain Research, Gene, Cancer Letters, Seminars in Hematology, Experientia, Cellular Immunology, Journal of Immunology, Cancer Chemotherapy Reports, Indian Journal of Medicine, Journal of Clinical Oncology, itd.Pohvale, nagrade, priznanja

1. Stipendija Znanstvenog fonda Republike Hrvatske.

2. Cancer Expert za socijalističke zemlje.

3. Member, EORTC.

4. Member, EACR.

5. Member of WHO Malignant Melanoma Committee.

6. Dobitnik nagrade «ICRETT» od UICC (Međunarodna organizacija za borbu protiv raka, Ženeva).

7. Citiran u registrima vrsnih specijalista za rak u USA (ASCO,WON, Sloan- Kettering).

8. Citiran sa biografijom u «WHO IS WHO OF PROFESSIONALS».

9. Bivši predsjednik Lige za borbu protiv raka Bosanske Krajine.

10. Bivši potpredsjednik Komiteta za nauku i istraživanje Univerziteta u Banjaluci.

11. Član Njujorške akademije nauka, USA.

12. Citiran sa biografskim podacima među 2000 najznačajnijih naučnika u svijetu u «Marquiz Who is Who», New Providence, New Jersey, USA, 2005, Marquiz Who is Who in World's Science, 2006 Certificate.Društvena priznanja

Povelja grada Tešnja za zasluge u unapređenju zdravstva.

Povelja Medicinskog Udruženja Bosanske Krajine za zasluge u oblasti zdravstva.


Glavne postignute međunarodne pozicije

1. Ekspert i član Svjetske zdravstvene organizacije-WHO grupe za maligan melanom.

2. Konsultant ekspert, Division of Cancer Treatment, National Cancer Institute, National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, USA.

3. Član Njujorške Akademije Nauka, USA.

4. Saradnik u Centru za rak, Massachusetts General Hospital, Harvard University Medical School, Boston, Massachusetts, USA.

5. Visiting Scholar, Massachusetts General Hospital, Harvard University Medical School, Boston, Massachusetts, USA.

6. Institutiona Review Board Member-IRB, Harvard Cancer Center, Harvard University, Boston, USA.Članstvo u uredničkim odborima domaćih časopisa

Acta Medica Saliniana (Zamjenik glavnog urednika), završen mandat.

Članstvo u uredničkim odborima inozemnih časopisa

- The Oncologist,

- Alpha Med Press, Boston-Miamisburg, USA.

- Croatian Medical Journal,

- Medicinska naklada, Zagreb, Hrvatska.Libri Oncologici

Croatian Legue Against Cancer and University Hospital for Tumors, Zagreb,Hrvatska.Poznavanje jezika

- Engleski (govori tečno, čita i piše).

- Njemački (govori, čita i piše).

- Francuski, italijanski i ruski (čita i razumije).Specijalističko područje

- Interna medicina.Subspecijalizacija

- Onkologija.

Područje rada i istraživanja

- Faza I-IV kontroliranih kliničkih pokusa iz područja hemoterapije i imunoterapije.

- Nepoželjne nuspojave na citostatike.

- Onkogenetska dijagnostika i genetsko liječenje od malignih tumora.

- Rezistentnost na antitumorske lijekove.

- Agresivna hemoterapija i transplantacija koštane srži.Ekspertiza

1. The design and conduct of phase I-III Clinical trials.

2. New anticancer drugs and adverse reactions.

3.The Introduction of newest immunogenetic methods in the treatment of patients with cancer.Najvažnija međunarodna naučna dostignuća

1.Peritumoral injection of Corynebacterium parvum, and BCG Vaccines (Biomedicine,3O:95-1O2,1979).

2.Experimental Pulmonary Metastases as a quantitative test in Oncology (Eur.J.Clin.Biol.Res.,17:498-5OO,1972).

3. The effect of splenectomy on pulmonary metastases of fibrosarcoma (Int.J. Cancer 1973;14:186-190).

4.Immunological characterisation of rectal carcinoma patients (Period.Biol.,78:153-154,1976).

5.The method for classification of Carcinomas of Colon,and rectum (Period.Biol.,78:153-155,1976).

6.The Discovery of a new Cell Cycle Compartment (Cancer Res.,43:3598-36O3,1983).

7.A Method detecting phenotypic changes in malignant Lymphomas (Oncology,43:237-243,1986).

8.The effect of vincristine and Vinca alkaloids on Cell Skeleton (Cancer Res.,43:3591-3597,1988).

9.A Test for rapid detection of drug sensitivity/resistance (Oncology,78:2O2-2O8,1991).Organizacijska dostignuća


1. Jedan od organizatora Središnjeg instituta za tumore i slične bolesti u Zagrebu. Pored ostaloga, u ovoj Ustanovi osnovao kliničku tumorsku imunologiju.

2. Jedan od dvojice inicijatora osnivanja Postdiplomskog studija iz Onkologije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (skupa sa Prof.dr. Stipom Pavičićem).

3. Osnivač Odsjeka za imunoterapiju i hemoterapiju u Institutu za radiologiju i onkologiju Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu.

4. Organizator Onkološkog odjela na Institutu za radiologiju i onkologiju UMC Sarajevo.

5. Suosnivač i zamjenik voditelja Postdiplomskog studija iz onkologije na Medicinskom fakultetu u Sarajevu.

6. Osnivač i rukovodilac Onkološke službe u KBC Banjaluka.

7. Organizator Katedre za kliničku onkologiju na Medicinskom fakultetu u Tuzli.

8. Osnivač Ljekarske komore TK.

9. Reorganizator i Voditelj postdiplomskog studija Medicinskog fakulteta u Tuzli.Glavna karakteristika

Sinteza ljekara kliničara i kliničkog istraživača. Zbog toga je bio pozvan u tri vodeće svjetske ustanove za rak: Nacionalni Institut za rak, Nacionalni Institut za zdravlje, USA, Washington, Memorial Sloan-Kettering Centar za rak u New Yorku, USA i Massachusetts General Hospital, Harvard University Medical School u Bostonu, USA.Trenutačno uposljenje

- Visiting Scholar, Massachusetts General Hospital and Harvard University Medical School, Boston, MA, USA.

- Member of Institutional Review Board-IRB, Harvard Cancer Center.

- Professor and Chair in Oncology and Radiotherapy, Medical Faculty University of Tuzla.

- Professor and Chair in Pathologic Physiology, Medical faculty University of Tuzla.

- Professor and Chair in Pathologic Physiology, The University of Tuzla Faculty of Pharmacy.

- Professor and Head of Molecular Oncology and Oncogenetics at the Postgraduate

- Study Course at the Medical faculty University of Tuzla.

- Consultant in Oncology general hospitals Tešanj and Gračanica, Bosnia.


Prof. Dr. med. Sc., Hamza Mujagic
Massachusetts General Hospital and Harvard University, Boston, USA

BIBLIOGRAPHY - BIBLIOGRAFIJA

Powered by ORBUS Belgium